De Vlaamse Riviercontracten

Oplossingen zoeken voor droogte, wateroverlast, erosie en waterkwaliteit: dat kunnen we niet alleen. Selecteer één van de riviercontracten en ga samen met omwonenden en betrokken partners aan de slag!

De riviercontracten zijn een initiatief van VMM.

Andere lopende projecten

Deze projecten worden momenteel door de Werkgroep Participatie opgevolgd.